Rovnováha v těle, srdci a mysli

Kdo byl Sigmund Freud

Sigmund Freud

Sigmund Freud (6. května 1856, Příbor – 23. září 1939, Londýn, původně Sigismund Schlomo Freud) byl lékař–neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. Narodil se v Rakousko-Uhersku, na území dnešní České republiky (na Moravě), v německy mluvící židovské rodině pocházející z Haliče (z území dnešní Ukrajiny). Takřka celý život prožil v rakouském hlavním městě Vídni, zemřel v emigraci ve Velké Británii. Vytvořil psychoterapeutickou metodu založenou na volných asociacích pacienta, vytvoření přenosového vztahu s ním a na interpretaci jeho promluv, snů, přenosových emocí a odporu během terapie. Okolo této terapeutické techniky rozvinul rozsáhlý teoretický systém popisující člověka z hlediska psychologického, filozofického i antropologického. Systém má několik větví, z nichž nejvýznamnější je pudová teorie (libido, vývojová stadia libida, narcismus, pud smrti), tzv. první topika (přání, výklad snů, oidipovský komplex, nevědomí, předvědomí, vědomí) a tzv. druhá topika (Ego, Superego, Id). Velkou pozornost věnoval též kultuře a náboženství.

Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud