Rovnováha v těle, srdci a mysli

Co nabízí, komu může pomoci

Nabízí pomoc těm, kteří

 • pociťují nespokojenost se svým životem, bezdůvodnou úzkost nebo smutek
 • postrádají sebedůvěru, cítí se ztracení, nedokáží plně využít a rozvinout svůj potenciál
 • obtížně vytvářejí a udržují mezilidské vztahy nebo opakovaně končí v neuspokojivých partnerských vztazích
 • mají problém se vyrovnat se životními změnami, jakými jsou ztráta blízké osoby, rozvod apod.
 • mají manželské či partnerské problémy
 • mají tělesné potíže způsobené zvýšeným stresem či z jiných psychických příčin
 • ...
  • a nebo si „jen“ potřebují promluvit s někým nezaujatým
  • mají trápení a nechtějí nebo nemohou  s ním „zatěžovat“ svoje okolí
  • chtějí probrat s partnerem vztahové problémy za asistence třetí osoby
  • a samozřejmě v řadě dalších problémů