foinix.cz

Rovnováha v těle, srdci a mysli

MUDr. Taťána Suchánková Kočí

MUDr. Taťána Suchánková Kočí

Pocházím z Pardubického kraje.

Vystudovala jsem 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (získala cenu děkana fakulty za mimořádné studijní výsledky a byla dva roky členem Akademického senátu 3. LF). Během studia jsem se začala zajímat o problematiku duševních onemocnění a současně otázkami výživy a jejího vlivu na lidský organismus. Stala jsem se odbornou lektorkou kurzů hubnutí v Klubu Diana (lektorka, cvičitelka aerobiku).

Po absolvování studia na VŠ jsem nastoupila do Psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích a prakticky současně vstoupila do výcviku Psychoanalytické psychoterapie u Doc. PhDr. Jiřího Kocourka (IAPSA). Dále jsem se zabývala problematikou příjmu potravy, absolvovala jsem mimo jiné postgraduální školení v obezitologii v Endokrinologickém Ústavu v Praze, pod vedením Doc. Kunešové.

Jsem členem ČLK, ČNPS a dalších.

Od roku 2009 se věnuji psychoanalyticky orientovanému poradenství.

Po mateřské dovolené (2012) jsem nastoupila do PL Petrohrad. Od začátku roku 2013 se věnuji i ambulantní psychiatrii. Absolvovala jsem kurz hypnoterapie pod vedením Prof. PhDr. S.Kratochvíla, CSc.

Od 9/2015 mne můžete najít v psychiatrické ambulanci ON Kladno, kde poskytuji psychiatrickou péči pro veřejnost i konziliární služby pro pacienty nemocnice.

Jsem zastáncem myšlenky, že tělo a duše jsou jeden celek, který má být v rovnováze. Cesta ke zdraví vede mnoha cestami. Přispívá k ní duševní pohoda, harmonie, vyrovnání se sebou samým, poznání svých slabých stránek a učení se s nimi zacházet ve svůj prospěch. A dále samozřejmě úprava stravovacích návyků a vhodně zvolená pohybová aktivita.

Nicméně psychiatrická a psychoterapeutická péče jsou u mne na prvním místě :-).