foinix.cz

Rovnováha v těle, srdci a mysli

PSYCHOANALYTICKY ORIENTOVANÉ PORADENSTVÍ

 

FOINIX

 

FOINIX je latinský překlad slova Fénix, nebo-li bájný pták, který se odkáže obrodit ze svého popela.

Fénix je univerzální symbol znovuzrození, jedná se patrně o jeden z kulturních archetypů lidstva.

A dle mého názoru ilustruje, o co se v mojí práci s klienty snažím – rozebrat dopodrobna příčiny problémů, jak v životě samotném, tak např. i ve špatné životosprávě, pokusit se objasnit jejich podstatu, a s tímto novým poznáním vybudovat nový základ pro lepší a kvalitnější život.

 

MUDr. Taťána Suchánková Kočí